Skip to content

Nauwkeurig meten van de klanttevredenheid

Tevreden huurders. Daar is het elke woningcorporatie om te doen. De software van Inceptivize maakt het mogelijk om de klanttevredenheid onder huurders nauwkeurig te meten om deze vervolgens – op basis van deze data – gericht te kunnen verbeteren.  

Kwaliteit van de dienstverlening

Huurders hebben een bepaald verwachtingspatroon rondom de dienstverlening van jullie organisatie. De hamvraag is: in hoeverre komt deze verwachting overeen met de daadwerkelijke kwaliteit van de dienstverlening? 

Waar moet worden bijgestuurd?

Met de metingen van Inceptivize krijg je een goed algemeen beeld over wat huurders belangrijk vinden en op welke punten je kunt verbeteren. De resultaten van deze metingen worden overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard. Zo weten managers snel waar het goed gaat en waar moet worden bijgestuurd. 

Als woningcorporatie krijg je antwoord op de volgende vragen:

– Zijn huurders tevreden over een proces?
– Welke onderdelen vinden ze belangrijk?
– Over welke onderdelen zijn ze tevreden?
– Over welke onderdelen niet?
– Hoe ervaren ze de afhandeling?
– Wat missen zij nog?
– Wat zijn hun wensen?
– Hoe waarderen ze je dienstverlening?
– Welke imago heb ik onder mijn klanten?

De kracht van Embrace en Inceptivize samen

Door Embrace en Inceptivize te combineren wordt het mogelijk om ook op klantniveau te acteren. Zo kan er na ieder contact tussen huurder en woningcorporatie een enquête worden nagestuurd. Mochten vragen uit deze enquête met een onvoldoende beoordeeld zijn, dan wordt er in Embrace automatisch een taak aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld de taak zijn dat een medewerker van klantcontact binnen 24 uur contact moet opnemen met die huurder. 

Zo’n actie – op inititiatief van de woningcorporatie – leidt ertoe dat:  

Inceptivize - Embrace The Human Cloud blije klanten

Direct en indirect werken aan klanttevredenheid

Door als woningcorporatie gebruik te maken van de samenwerking tussen Embrace en Inceptivize werk je zowel direct als indirect aan de klanttevredenheid. Direct, want de klant voelt zich gehoord en is positief verrast door het snelle handelen. En indirect geeft alle feedback samen een goed beelvan hoe de huurder jouw dienstverlening ervaartZo kun je nog gerichter bijsturen. Bijsturen daar waar het telt. 

Wat kunnen jullie voor onze woningcorporatie betekenen?

Ben je benieuwd wat de samenwerking tussen Embrace en Inceptivize voor jullie organisatie kan betekenen? 
Neem dan nu contact met ons op. Wij helpen je graag verder.