Toegankelijkheid (WCAG)

Algemeen

Embrace streeft ernaar om haar producten zo toegankelijk mogelijk te maken. Wij hebben zelf meerdere WCAG-audits laten uitvoeren door Stichting Accessibility en met hun samengewerkt om Embrace Workspace steeds meer te laten voldoen aan de richtlijnen. Op basis van die samenwerking hebben we onder andere een hoogcontrast thema en toetsenbordnavigatie toegevoegd aan ons product.

Embrace is echter slechts ten dele verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van haar producten. Bijvoorbeeld: Het is aan onze klanten zelf om ervoor te zorgen dat hun redacteuren de juiste koppen gebruiken in hun contentpagina’s en dat hun huisstijlkleuren de richtlijnen inzake contrast niet in de weg staan. Bovendien is Embrace Workspace een platform met user generated content, waarover controle uiteraard beperkt is.

Aangezien overheidsinstanties verplicht zijn een toegankelijkheidsverklaring op te stellen , helpen wij daar graag bij. Om daarbij te ondersteunen hebben wij deze verklaring gemaakt. Deze verklaring is gebaseerd op de resultaten van audits op verschillende Embrace-omgevingen:

 • In 2019 hebben wij audits laten uitvoeren door door Stichting Accessibility op een door ons ingerichte omgeving met kennisconnector geactiveerd.
 • Een audit die is uitgevoerd door Cardan Technobility op de omgeving van een overheidsklant in juni 2020.

Voor het aanvragen van de verklaring moet een link opgegeven worden waar de onderzoeksresultaten op staan. Hiervoor kan de link https://www.embracecloud.nl/meer-info/toegankelijkheid-wcag gebruikt.

Naast de informatie is er ook een onderzoeksrapport beschikbaar. Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op de diverse audits die in 2019-2021 hebben plaatsgevonden en geeft een overzicht weer van Embrace Workspace, vanaf versie R52.

WCAG 2.1 Audit Embrace Workspace 1.3.1.pdf

Let op: wanneer je zelf een audit wil laten uitvoeren op je eigen Embrace-intranet, doe dat dan altijd in overleg met ons. Neem hiervoor contact op met onze collega’s van support.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard Embrace Social R40

Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard van Embrace Social R40. Deze lijst zal door ons voorzien worden van updates. Bij het uitbrengen van R41 volgt een geupdate versie van de onderstaande lijst. De onderstaande planning is indicatief. Aan de planning kunnen geen verplichtingen worden ontleend.

1. SC 1.3.1: Info en relaties (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  In de telefoongids, in de kennisconnector en bij instellingen zijn teksten visueel opgemaakt als een kop maar dit is niet in de code gedaan.
 • Oorzaak:
  Bij het implementeren van het ontwerp is er geen gebruik gemaakt van een HTML kop element.
 • Gevolg:
  Dit kan impact hebben op hoe voorleessoftware de pagina presenteert richting gebruikers.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  De koppen worden in de code gewijzigd naar een HTML kopelement.
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.

2. SC 1.3.5: Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Het functieveld op de profielbewerkenpagina heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.
 • Oorzaak:
  Het is een afwijkend veld met autocompleet/suggesties i.v.m. betere vindbaarheid van profielen.
 • Gevolg:
  Het functieveld kan niet ingevuld worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.
 • Alternatief:
  De data in het genoemde profielveld wordt veelal gevuld middels een profielsynchronisatie waardoor gebruikers dit veld zelf niet kunnen aanpassen. De data wordt in deze gevallen niet beheerd in Embrace maar in een andere, externe bron.
 • Maatregel:
 • Planning:

3. SC 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Het contrast van de focus op toggle-knop in de profielbewerkenpagina is niet voldoende wanneer deze gedeactiveerd is. Deze knop wordt gebruikt bij de afwezigheidsassistent- en werktijden-secties.
 • Oorzaak:
  De kleur van deze toggle in het hoogcontrastthema is gelijk aan die van het reguliere thema.
 • Gevolg:
  Verminderde leesbaarheid.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  Het contrast van het element wordt verhoogd voor gebruikers die het hoogcontrastthema hebben geactiveerd.
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.

4. SC 1.4.13: Content bij hover of focus (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Onderdelen van het hoofdmenu, wanneer de muis erop staat, moeten gesloten worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Bijvoorbeeld met behulp van de ‘escape-knop’.
 • Oorzaak:
  Bij de ontwikkeling van het menu is hier geen rekening mee gehouden.
 • Gevolg:
  Onderdelen van het hoofdmenu kunnen alleen gesloten worden door de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief.
 • Maatregel:
  Met behulp van de ‘escape-knop’ moet het menu gesloten kunnen worden.
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.

5. SC 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Video’s uit de YouTube widget in de zijbalk kunnen met toetsen gepauzeerd of gedempt worden. Dit kan een probleem zijn voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken.
 • Oorzaak:
  De parameter ‘disablekb=1’ wordt niet gebruikt.
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware kunnen problemen ondervinden bij het afspelen van video’s in de zijbalk.
 • Alternatief:
  Er kan voor gekozen worden om in plaats van het sidebar-widget een link op te nemen naar de YouTube-website.
 • Maatregel:
  Momenteel is nog niet bekend hoe en of dit opgelost kan worden aangezien de widget gebruik maakt van API’s van YouTube.
 • Planning:
  De impact en (on)mogelijkheden worden onderzocht.

6. SC 2.4.4: Linkdoel (in context) (niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  De afbeeldingen in het agenda-overzicht hebben een link, maar het is onduidelijk waar deze link naar verwijst
 • Oorzaak:
  Er ontbreekt een linktitel of alt-tekst.
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet waar de link naartoe verwijst
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief
 • Maatregel:
  We voegen een linktitel of alt-tekst toe aan de afbeelding
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.

7. SC 3.3.2: Labels of instructies (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  De zoekvelden in de vensters die uitklappen uit het linkermenu hebben geen label.
 • Oorzaak:
  In het ontwerp van het linkermenu is geen label meegenomen.
 • Gevolg:
  Er is geen label beschikbaar, alleen een placeholder tekst.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  Er wordt een verborgen label toegevoegd.
 • Planning:
  Uiterlijk opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.
 • Beschrijving van de afwijking:
  Het zoekveld op de overzichtspagina van de kennisconnector heeft geen label.
 • Oorzaak:
  In het ontwerp is van deze pagina is geen label meegenomen.
 • Gevolg:
  Er is geen label beschikbaar, alleen een placeholder tekst.  
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  Er wordt een verborgen label toegevoegd.
 • Planning:
  Uiterlijk opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.
 • Beschrijving van de afwijking:
  De invoervelden voor een datum bij ‘Geboortedatum’ en ‘In dienst sinds’ hebben geen duidelijke labels.
 • Oorzaak:
  De labels zijn niet beschrijvend/duidelijk genoeg.
 • Gevolg:
  Het is mogelijk dat gebruikers datums proberen in te voeren in het verkeerde datum formaat.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  De labels worden gewijzigd/verbeterd.
 • Planning:
  Uiterlijk opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

8. SC 3.3.3: Foutsuggestie (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Als een datum verkeerd wordt ingevuld dan verschijnt er geen suggestie van de datum in het goede formaat.
 • Oorzaak:
  De foutmelding is te algemeen.
 • Gevolg:
  Gebruikers kunnen diverse pogingen moeten ondernemen voordat ze de datum in het juiste formaat invoeren.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  De foutmelding wordt verbeterd/verduidelijkt.
 • Planning:
  Uiterlijk opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

9. SC 4.1.2: Naam, rol, waarde (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking: Als een manager gekozen is dan dan verschijnt een foto met aanvullende informatie en een verwijderknop. Deze knop heeft niet de juiste rol.
 • Oorzaak:
  Tijdens de ontwikkeling van deze pagina is niet de juiste rol toegevoegd aan de verwijderknop.
 • Gevolg:
  De verwijderknop wordt door voorleessoftware niet dusdanig herkent als een knop. De actie, verwijderen, kan wel uitgevoerd worden.
 • Alternatief:  
  Met behulp van de profieleditor kan dit standaard profielveld uitgeschakeld worden. Ook kan dit veld op ‘alleen lezen’ gezet worden en zou de data via een profiel synchronisatie gevuld kunnen worden.
 • Maatregel:
  De verwijderknop krijgt de juiste rol.
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.  
 • Beschrijving van de afwijking:
  De knoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ in de widgetbibliotheek hebben niet de juiste rol.
 • Oorzaak:
  Tijdens de ontwikkeling is niet de juiste rol toegevoegd aan deze twee knoppen.
 • Gevolg:
  De knoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ worden niet als knop herkend. Gebruikers kunnen wel naar de overige widgets navigeren.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar
 • Maatregel:
  De knoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ in de widgetbibliotheek krijg de juiste rol.
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.

10. SC 4.1.3: Statusberichten (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Op de pagina ‘Profiel bewerken’ staat een formulier waar een statusverandering door foutmeldingen kan optreden. Deze heeft nu als attribuut ‘aria-live=polite’, dit moet veranderd worden in ‘aria-live=assertive’.
 • Oorzaak:
  Tijdens de ontwikkeling is niet het correct aria-live attribuut geimplementeerd.
 • Gevolg:
  De statusverandering wordt niet als een foutmelding herkent door voorleessoftware.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  Het correcte aria-live attribuut wordt geïmplementeerd.
 • Planning:
  Opgelost in R41, beschikbaar vanaf 28 september 2020.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard Embrace Social R41

Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard van Embrace Social R41. Deze lijst zal door ons voorzien worden van updates. Bij het uitbrengen van R42 volgt een geupdate versie van de onderstaande lijst. De onderstaande planning is indicatief. Aan de planning kunnen geen verplichtingen worden ontleend.

1. SC 1.3.5: Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Het functieveld op de profielbewerkenpagina heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.
 • Oorzaak:
  Het is een afwijkend veld met autocompleet/suggesties i.v.m. betere vindbaarheid van profielen.
 • Gevolg:
  Het functieveld kan niet ingevuld worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.
 • Alternatief:
  De data in het genoemde profielveld wordt veelal gevuld middels een profielsynchronisatie waardoor gebruikers dit veld zelf niet kunnen aanpassen. De data wordt in deze gevallen niet beheerd in Embrace maar in een andere, externe bron.
 • Maatregel:
 • Planning:

2. SC 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Video’s uit de YouTube widget in de zijbalk kunnen met toetsen gepauzeerd of gedempt worden. Dit kan een probleem zijn voor gebruikers die spraaksoftware gebruiken.
 • Oorzaak:
  De parameter ‘disablekb=1’ wordt niet gebruikt.
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware kunnen problemen ondervinden bij het afspelen van video’s in de zijbalk.
 • Alternatief:
  Er kan voor gekozen worden om in plaats van het sidebar-widget een link op te nemen naar de YouTube-website.
 • Maatregel:
  Momenteel is nog niet bekend hoe en of dit opgelost kan worden aangezien de widget gebruik maakt van API’s van YouTube.
 • Planning:
  Opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

7. SC 3.3.2: Labels of instructies (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  De zoekvelden in de vensters die uitklappen uit het linkermenu hebben geen label.
 • Oorzaak:
  In het ontwerp van het linkermenu is geen label meegenomen.
 • Gevolg:
  Er is geen label beschikbaar, alleen een placeholder tekst.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  Er wordt een verborgen label toegevoegd.
 • Planning:
  Opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

 • Beschrijving van de afwijking:
  Het zoekveld op de overzichtspagina van de kennisconnector heeft geen label.
 • Oorzaak:
  In het ontwerp is van deze pagina is geen label meegenomen.
 • Gevolg:
  Er is geen label beschikbaar, alleen een placeholder tekst.  
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  Er wordt een verborgen label toegevoegd.
 • Planning:
  Opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

 • Beschrijving van de afwijking:
  De invoervelden voor een datum bij ‘Geboortedatum’ en ‘In dienst sinds’ hebben geen duidelijke labels.
 • Oorzaak:
  De labels zijn niet beschrijvend/duidelijk genoeg.
 • Gevolg:
  Het is mogelijk dat gebruikers datums proberen in te voeren in het verkeerde datum formaat.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  De labels worden gewijzigd/verbeterd.
 • Planning:
  Opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

8. SC 3.3.3: Foutsuggestie (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Als een datum verkeerd wordt ingevuld dan verschijnt er geen suggestie van de datum in het goede formaat.
 • Oorzaak:
  De foutmelding is te algemeen.
 • Gevolg:
  Gebruikers kunnen diverse pogingen moeten ondernemen voordat ze de datum in het juiste formaat invoeren.
 • Alternatief:
  Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel:
  De foutmelding wordt verbeterd/verduidelijkt.
 • Planning:
  Opgelost in R42, beschikbaar vanaf 23 november 2020.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard Embrace Social R42 en hoger

Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard van Embrace Social R42. Deze lijst zal door ons voorzien worden van updates. Bij het uitbrengen van nieuwere versies volgt geen automatische geupdate versie van de onderstaande lijst. Dit tenzij uit audits uitgevoerd door klanten zaken aan bod komen; dan volgen we met een update.

Het laatste openstaande punt wordt niet oppakt. Zie ook de toelichting bij het desbetreffende item.

1. SC 1.1.1: Niet-tekstuele content (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Afbeeldingen in Umbraco-afbeeldingengallerijen worden niet duidelijk tekstueel omschreven
 • Oorzaak:
  Alt-tekst-veld is leeg
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet wat er op de afbeelding staat.
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Alt-veld moet automatisch worden gevuld met de naam van de afbeelding. Deze naam kan worden aangepast in Umbraco en beschrijvend worden gemaakt
 • Planning:
  Dit is opgelost in R52 (beschikbaar sinds 6 juni 2022)
 • Beschrijving van de afwijking:
  Pijlen-navigatie op de Umbraco-afbeeldingengallerijen zijn niet tekstueel omschreven
 • Oorzaak:
  Er zijn geen aria-labels op deze knoppen
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet wat deze knoppen doen
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Aria-labels op de knoppen toegevoegd met “Vorige” / “Volgende”-labels
 • Planning:
  Dit is opgelost in R52 (beschikbaar sinds 6 juni 2022)
 • Beschrijving van de afwijking:
  Pijlen-navigatie bij paginering op contentpagina’s zoals het nieuwsoverzicht hebben zijn niet tekstueel omschreven
 • Oorzaak:
  Er zijn geen aria-labels op deze knoppen
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet wat deze knoppen doen
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Aria-labels op de knoppen toegevoegd met “Vorige” / “Volgende”-labels
 • Planning:
  Dit is opgelost in R52 (beschikbaar sinds 6 juni 2022)

 • Beschrijving van de afwijking:
  De accordeon-functionaliteit op veelgestelde vragen hebben geen omschrijving die duidelijk maakt of een antwoord ingeklapt of uitgeklapt is
 • Oorzaak:
  Er zijn geen attributen op de knop om in- en uit te klappen
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet wat de staat is van een accordeonveld (ingeklapt of uitgeklapt)
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Attribuut toegevoegd
 • Planning:
  Dit is opgelost in R52 (beschikbaar sinds 6 juni 2022)
 • Beschrijving van de afwijking:
  Wanneer het menu-onderdeel “Collega’s” geactiveerd wordt, verschijnt een overzicht van collega’s waarbij ook de inlogstatus wordt aangegeven middels ronde, gekleurde bolletjes. Deze bolletjes beschikken niet over een tekstalternatief.
 • Oorzaak:
  Attribuut ontbreekt
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet of een collega online, offline of afwezig is
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Tooltip toegevoegd met duidelijke omschrijving
 • Planning:
  Dit is opgelost in R51 (beschikbaar sinds 11 april 2022)
 • Beschrijving van de afwijking:
  Mobiel: Geen tekstuele omschrijving van het + icoon op tijdlijn waarmee een bericht toegevoegd kan worden
 • Oorzaak:
  Tekstalternatief ontbreekt
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet wat deze knop doet
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Attribuut toegevoegd
 • Planning:
  Dit is opgelost in R51 (beschikbaar sinds 11 april 2022)

2. SC 1.3.1: Info en relaties (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Umbraco-pagina’s kunnen – als deze optie is geactiveerd – gedeeld worden. Na het activeren van de deelknop verschijnt een lightbox met een formulier. Bovenaan staat de witte tekst “Delen”, deze wordt echter niet als kop herkend.
 • Oorzaak:
  Ontbrekende kop-tags op de titel
 • Gevolg:
  Titel kan niet als titel worden herkend door gebruikers met spraaksoftware
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Titel voorzien van de juiste tags
 • Planning:
  Dit is opgelost in R51 (beschikbaar sinds 11 april 2022)

3. SC 1.3.5: Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Het functieveld op de profielbewerkenpagina heeft een autocomplete-functie van Embrace. Deze functie is niet compatibel met de door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.
 • Oorzaak:
  Het is een afwijkend veld met autocompleet/suggesties i.v.m. betere vindbaarheid van profielen.
 • Gevolg:
  Het functieveld kan niet ingevuld worden middels door de WCAG voorgestelde autocomplete-functie.
 • Alternatief:
  De data in het genoemde profielveld wordt veelal gevuld middels een profielsynchronisatie waardoor gebruikers dit veld zelf niet kunnen aanpassen. De data wordt in deze gevallen niet beheerd in Embrace maar in een andere, externe bron.
 • Maatregel:
 • Planning:

4. SC 2.4.4: Linkdoel (in context) (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Na een automatische verversing van het nieuwsblok op de homepage werden alle link-teksten vervangen door een generieke tekst.
 • Oorzaak:
  Dit is een fout in de functionaliteit voor het automatisch verversen van het nieuws
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet waar de links naar verwijzen
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Bug opgelost waardoor de nieuws-titel ook na verversing als link-titel wordt gebruikt
 • Planning:
  Dit is opgelost in R52 (beschikbaar sinds 6 juni 2022).
 • Beschrijving van de afwijking:
  Bij langere berichten in de tijdlijn staat een “Lees meer” link. Omdat deze links niet automatisch context hebben met de bovenstaande content, is het linkdoel van al deze links hetzelfde.
 • Oorzaak:
  Niet eerder naar voren gekomen in diverse audits
 • Gevolg:
  Elke link die een andere bestemming heeft moet een uniek linkdoel hebben om te slagen voor dit succescriterium
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Elke lees-meer link krijgt een linkdoel dat naar het individuele bericht verwijst
 • Planning:
  Dit is opgelost in R51 (beschikbaar sinds 11 april 2022)
 • Beschrijving van de afwijking:
  Het plus-teken voor het toevoegen van een widget op de homepage heeft geen linkdoel.
 • Oorzaak:
  Er ontbreekt een titel of aria-label
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet waar de link naartoe verwijst
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  We voegen een aria-label “Widgets toevoegen” toe
 • Planning:
  Dit is opgelost in in R52 (beschikbaar sinds 6 juni 2022).

5. SC 3.3.1: Fout identificatie (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  CMS-pagina’s op het intranet kunnen gedeeld worden met een knopje rechtsboven naast de titel. In een lightbox verschijnt het deelformulier. Wanneer de gebruiker het bericht probeert te delen zonder bericht, verschijnt er een foutmelding. Dit komt doordat het bericht verplicht is, maar dat blijkt niet uit de foutmelding.
 • Oorzaak:
  Melding is incompleet
 • Gevolg:
  Het is onduidelijk waarom de taak niet volbracht kan worden
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Tekst van melding aanpassen
 • Planning:
  Dit is opgelost in R51 (verkrijgbaar sinds 11 april 2022).

6. SC 4.1.2: Naam, rol, waarde (Niveau A)

 • Beschrijving van de afwijking:
  Wanneer in de mobiele weergave een bericht op de tijdlijn wordt geplaatst, dan verschijnt er linksboven een kruis-icoon om de composer te sluiten. Dit icoon heeft geen tekstalternatief
 • Gevolg:
  Gebruikers met spraaksoftware weten niet wat het icoon doet
 • Alternatief:
 • Maatregel:
  Titel-attribuut “Sluiten” toevoegen aan het icoon
 • Planning:
  Dit is opgelost in R52 (verkrijgbaar sinds 6 juni 2022).