Merkbaar meerwaarde leveren voor woningzoekenden met de digitale inkomensverklaring

Annemarieke van Ettinger – van Herk | Foto: Jan van der Ploeg

Steeds vaker maken woningcorporaties gebruik van externe koppelingen om data buiten hun organisatie te gebruiken in hun eigen processen. De intrede van de digitale inkomensverklaring (DIV) is daar een mooi voorbeeld van. Afgelopen april werd deze standaard bij de drie woonruimteverdeelregio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam gelanceerd. Wat betekent de komst van de DIV voor woonruimtebemiddeling en hoe reageren woningzoekenden hierop? CorporatieGids sprak daarover met Directeur Annemarieke van Ettinger – van Herk en Medewerker Digitale Ontwikkeling & Communicatie Mirjam van Brummen Grisnigt van Maaskoepel.

“We bevinden ons midden in een wooncrisis,” begint Annemarieke het gesprek. “Ook in Rotterdam ligt een grote bouwopgave. We zoeken naar oplossingen voor de lange termijn – met bijvoorbeeld de Rotterdamse Bouwversnelling – én naar wat we nu kunnen doen – met bijvoorbeeld flexwonen of opties om je woning te delen. Naast kijken hoe we woningen kunnen toevoegen, kijken we ook naar hoe we de schaarste die er is eerlijker kunnen verdelen. Dat kunnen en doen we niet alleen; je hebt elkaar nodig.”

Schaarste verdelen
Elke regio herkent de verdeling van schaarste, gaat Mirjam verder: “Daarom werken we in onze regio met een verordening waarin de gemeenten de kaders stellen die we vervolgens uitwerken met de corporaties onderling. Daarmee creëren we flexibiliteit om met de wooncrisis om te gaan. Overigens spreken wij graag over bemiddeling en niet over verdeling. Ons doel is bemiddelen tussen de woningzoekende en het corporatiebezit. Als je het over verdelen van woningen hebt, lijkt de woningzoekende hier geen rol in te spelen.”

Groene, oranje en rode bakken
In de regio wordt gewerkt met vier zoekmodellen. Mirjam: “In twee modellen – inschrijfduur en woningloting – hebben urgente woningzoekenden voorrang. Onze andere twee modellen zijn DirectKans – waarbij je een kwartier hebt om te reageren – en Wens&Wacht – wat vaak gebruikt wordt voor seniorencomplexen en je je inschrijft voor een woning in een complex die op dat moment nog niet vrij is. Zo zorgen we dat woningzoekenden met geen of weinig inschrijfduur ook kans maken op een woning.”

“Daarnaast sorteren wij het aanbod naar de inschrijfgegevens en woonwensen van de woningzoekenden. We noemen het ook wel Google meets Pinterest, waarbij de meest relevante woning bovenaan staat. We hebben groene, oranje en rode ‘bakken’. Bij het aanbod in de groene bak maak je kans op de woning, bij de oranje bak minder kans omdat je niet aan alle voorwaarden voldoet en op de rode woningen kun je niet reageren omdat je niet aan de eisen voor passend toewijzen voldoet. Zo proberen we ingewikkelde wet- en regelgeving voor de woningzoekenden makkelijk te maken.”

Reageren makkelijker maken
Vanuit de gedachte om het reageren op een woning steeds makkelijker te maken, neemt Maaskoepel deel aan de pilot digitale inkomensverklaring en implementeerde onlangs als één van de eerste regio’s de DIV. Annemarieke: “Hiermee kunnen woningzoekenden hun inkomensverklaring van de Belastingdienst delen via MijnOverheid. Ze loggen in met hun DigiD, gaan akkoord met het delen van gegevens en daarmee halen wij het verzamelinkomens zoals dat bij de Belastingdienst bekend is op. Een hele mooie ontwikkeling die veilig, makkelijk en snel is. En populair, want uit onderzoek blijkt dat 86 procent van de woningzoekenden het gebruik van de DIV als erg gemakkelijk, gemakkelijk of neutraal beoordelen. Dan hebben we wel merkbaar meerwaarde geleverd.”

“Naast de meerwaarde voor woningzoekenden is het voor onze corporaties ook heel fijn. De DIV helpt woonfraude te voorkomen en ook vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging hoeven we minder informatie op te vragen en te beheren. Daarnaast stelt het de corporaties in staat nog meer digitaal te werken wat een efficiencyslag betekent in het verhuurproces.”

Landelijke stuurgroep
Maaskoepel heeft bij de implementatie van de DIV samengewerkt met verschillende partijen binnen én buiten de sector, vertelt Mirjam: “Een landelijke stuurgroep – bestaande uit Aedes, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Belastingdienst en de pilotregio’s Haaglanden, Utrecht en wijzelf – heeft de hoofdlijnen uitgezet. Vervolgens hebben woonruimtebemiddelaars hun systeemontwikkelaars aangestuurd. De implementatie naar onze corporaties hebben we met veel voorlichting en voortgangsupdates verzorgd. Zowel op tactisch als operationeel niveau werden onze corporaties meegenomen in hoe de DIV werkt en wat dat voor je werkwijze betekent. Dat doen we via bijvoorbeeld SuperUsers- en Gemandateerde Projectleiders-overleggen.”

Ontdekkingstocht
Daarbij is volgens Annemarieke nauw samengewerkt met softwareleverancier Embrace: “Embrace heeft ons vooral geholpen door alle noodzakelijke technische zaken bij de implementatie voor haar rekening te nemen. Daardoor was voor hen DIV misschien wel de grootste ontdekkingstocht, omdat elke koppeling, certificaat en goedkeuring trajecten waren die nog niet eerder doorlopen zijn. Tijdens het traject hebben zij ons echt ontzorgd en de technische vereisten helemaal eigen gemaakt.”

“De adoptie van de DIV is iets wat echt bij Maaskoepel ligt. Wij nemen de corporaties mee in de werking en maakten daarvoor onder andere een instructiefilm en -kaart voor corporatiemedewerkers. Dat de functionaliteit erg gebruiksvriendelijk is gebouwd door Embrace helpt dan natuurlijk enorm.”

Geleerde lessen
Ook de samenwerking met Aedes was erg belangrijk, blikt Annemarieke terug: “We leverden onze geleerde lessen bij hen aan zodat die gedeeld konden worden bij de landelijke uitrol, of gelijk verbeteringen in het product opleverden. Nu de DIV live is en de landelijke uitrol door Aedes wordt opgepakt, blijven wij onder de vlag van Aedes doorwerken aan de verbetering van de DIV. Op dit moment wordt een ontwikkelagenda door de projectgroep opgeleverd die de voortgang waarborgt.”

BSN gebruiken
Vanuit wet- en regelgeving gekeken brengt de DIV ook grote veranderingen met zich mee, vertelt Mirjam: “Allereerst moest de Woningwet aangepast worden zodat er juridische grondslag is om het BSN van woningzoekenden als identificerend middel te gebruiken. Ook moet het accountantsprotocol worden voorzien van goedkeuring voor de manier waarop het inkomen via MijnOverheid is verkregen. En de corporaties en Maaskoepel moesten aangewezen worden als gebruiker van het digitaal delen van inkomensgegevens voor de inkomenstoets door het ministerie. Overigens mag het BSN van de woningzoekende alleen gebruikt worden ter validatie van de woningzoekende. Dit wordt niet gedeeld met de corporatie en door Maaskoepel versleuteld bewaard.”

Ontwikkelagenda
De implementatie is volgens Annemarieke nog niet klaar: “Zoals gezegd stellen we op dit moment in de landelijke werkgroep de ontwikkelagenda op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitbreiding van de toepassing, uitbreiding van de gegevensbronnen voor uitvoeren inkomenstoets en punten voor het verbeteren van het proces.”

Meerwaarde leveren
Mirjam knikt en vult aan: “Daarbij blijven we werken vanuit onze taak: merkbaar meerwaarde leveren voor woningzoekenden. Op regionaal niveau gaan we natuurlijk de wooncrisis gezamenlijk te lijf. De oplossingen die we daarvoor vinden willen we zo goed mogelijk uitleggen aan onze woningzoekenden. Ook willen we zorgen dat onze systemen goed werken zodat de individuele woningzoekende minder stress ervaart bij het zoeken naar een woning. Initiatieven als de digitale inkomensverklaring helpen daar enorm bij.”

Helaas kon Mirjam van Brummen Grisnigt niet bij het fotomoment aanwezig zijn.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Jan van der Ploeg

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
Dolon Knol
Accountmanager
Joop Reijnhoudt
Senior Product Owner