Skip to content

Wat kan het allemaal?

Met onze producten – Portals, Customers, Housing en Workspace – bieden wij woningcorporaties een totaaloplossing voor hun digitale dienstverlening. De voornaamste functionaliteiten:

Embrace Portals

Online portal voor huurders
Huurders kunnen met behulp van het online klantportaal hun zaken grotendeels zelf regelen. Mochten zij er via het portaal niet uitkomen, dan vindt er een naadloze overgang plaats naar het klantvolgsysteem.
Embrace-Customers-Wat kan het allemaal-01

Embrace Customers

Een overzichtelijk klantcontactcentrum
Wanneer huurders er in het online portaal niet uitkomen komen ze vanzelf terecht in het klantvolgsysteem: Embrace Customers. Hier helpt een medewerker van het klantcontactcentrum de huurder verder.

Embrace Workspace

In contact met organisatie en collega’s
Mocht de klantcontactmedewerker alsnog meer informatie nodig hebben of een taak willen doorzetten naar iemand anders binnen de woningcorporatie, dan kan dat via het sociale intranet: via Embrace Workspace.

Online portaal voor huurders

Portaal in de vorm van een website

Het huurdersportaal is volledig geïntegreerd in de website van de woningcorporatie. Hierdoor merkt de huurder geen verschil tussen de website en het portaal.

Track-and-trace

Nadat de klant een aanvraag of verzoek heeft ingediend, valt met behulp van track-and-trace de status rondom deze aanvraag of dit verzoek continu te volgen. Deze informatie wordt op een overzichtelijke tijdlijn gepresenteerd.

Klantherkenning (personalisatie)

De klant wordt binnen het portaal herkend. Hierdoor is deze gehele omgeving op de klant afgestemd en zijn bepaalde gegevens nog sneller toegankelijk.

Selfservice Scenario Designer

Met de selfservice scenario designer is het mogelijk om eenvoudig verschillende scenario’s voor de huurder te ontwerpen. Hierbij kun je denken aan het proces rondom het indienen van een reparatieverzoek of het opzeggen van de huur.

Geïntegreerde chatfunctie

In het online huurdersportaal zit een chatfunctie verwerkt. Vragen die de huurder hierin stelt, worden in eerste instantie op basis van de geïntegreerde kennisbank beantwoord. Mocht dit ‘standaard’ antwoord de vraag niet voldoende beantwoorden, dan vindt er automatisch doorschakeling plaats naar een KCC-medewerker.

Klantvolgsysteem

Klantvolg-systeem

Klantkaart

De klantkaart geeft de medewerker in één oogopslag een compleet beeld van de huurder. Je vindt hier naast alle klantinteracties ook de klantgegevens, de verschillende contracten, financiële gegevens en mededelingen over de huurder.

Tijdlijn

Alle klantinteracties worden in een overzichtelijke tijdlijn weergegeven op de klantkaart. Of er nou iets wordt gewijzigd in het ERP, een poststuk verstuurd wordt vanuit het DMW, een account aangemaakt wordt op het klantportaal of een vraag gesteld wordt via de telefoon, dit wordt chronologisch getoond op de tijdlijn.

Zaakgericht werken

Met zaakgericht werken kunnen zowel huurder als de medewerker inzien welke stappen er in een proces nog gezet moeten worden en de verwachte tijd die dit in beslag neemt. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde vragen of verzoeken direct vanuit het klantvolgsysteem uit zetten bij kennishouders binnen de woningcorporatie (of bij externen).

Kennisbank

Dankzij de Embrace-kennisbank is het kinderlijk eenvoudig om vragen van huurders te beantwoorden. Medewerkers van het klantcontactcentrum krijgen assistentie door middel van suggesties direct vanuit de kennisbank. Ook de antwoorden in het huurdersportaal zijn gebaseerd op deze kennisbank.

Woonruimte-verdeelsysteem

Controle advertentiekwaliteit

Housing geeft bij een advertentie aan of deze kwalitatief voldoet. Hoe hoger de kwaliteit van een advertentie, hoe beter woningzoekenden kunnen inschatten of een woning bij hen past en of het aan hun eisen voldoet. Dit komt de snelle doorstroom van het woningbestand ten goede.

Verdeelmodellen voorspellen

Kies voor het meest geschikte verdeelmodel op basis van data. Housing herkent patronen (machine learning) in de keuzes die rondom het verdelen van huurwoningen worden gemaakt. Kies bijvoorbeeld voor ‘directe bemiddeling’ wanneer een woning minder gewild is.

Geprioriteerde takenlijst

De taken voor woonconsulenten zijn automatisch geprioriteerd. Hierdoor weten zij direct wat er als eerste moet gebeuren. Moeten er bijvoorbeeld advertenties worden gemaakt voor twee woningen, dan komt de woning met de hoogste huurprijs op plek 1.

De kracht van Embrace zelf ervaren?

Vraag vrijblijvend een demo aan