Het urgentieproces  inzichtelijk

Weg met die bureaucratische rompslomp en onmogelijke hoepels waar een woningzoekende doorheen moet springen! Maak het hele urgentieproces makkelijker voor je toekomstige huurders én je medewerkers.

Volledig digitaal

Het hele proces wordt volledig digitaal ondersteund.

Alles inzichtelijk

Elke stap in het proces wordt automatisch gelogd.

Eigen regie

Woningzoekenden kunnen via hun Mijn-omgeving een aanvraag doen.

Woonurgentie? Zo aangevraagd!

Help de aanvrager te controleren of hij/zij aan alle voorwaarden voor het aanvragen van woonurgentie bij jouw corporatie voldoet. Zo vallen het gros van de aanvragen die geen kans hebben op tijd af.

Eigen regie voor woningzoekende

Woningzoekenden kunnen gemakkelijk zelf een aanvraag voor woonurgentie doen via hun Mijn-omgeving. Ook kunnen ze daar de betaling voor de aanvraag voldoen, documenten aanleveren en het hele proces volgen.

Check-up geeft Woningstichting Nijkerk nieuwe impuls in gebruik en beheer van hun software

WSN implementeerde in 2018 Embrace Customers, met nieuwe website en klantportaal. Na basisopzet nam doorontwikkeling af. In 2021 evalueren ze en plannen ze verdere verbeteringen, met hulp van consultants voor een check-up van Embrace.

De beste dienstverlening bereik je met een combinatie van digitale dienstverlening en persoonlijk contact

Digitalisering biedt kansen voor efficiëntere dienstverlening, terwijl aandacht voor huurders behouden blijft. Adviseur Anja van Burgsteden en Kennisredacteur Inge Jongkind delen in een gesprek hun inzichten hierover.

Tachtig procent toekomstige huurders tekent nu het contract digitaal

Woningcorporatie Lefier uit Groningen en Drenthe pakt het onboardingsproces van huurders aan in het project Digitaal Verwelkomen. Wat was de aanleiding en wat levert het op? CorporatieGids Magazine sprak erover met Annette Mulder!

NMG Vastgoed omarmt Embrace

Op de eerste plaats koos NMG voor de digitale dienstverlening van Embrace om interne processen te optimaliseren. Later bleek dat ook opdrachtgevers er optimaal van profiteren.

Vaak aan ons

gevraagd

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op!

Hoe helpt het digitale urgentieproces bij het verbeteren van de communicatie met woningzoekenden?

Dankzij het digitale urgentiesysteem kunnen woningzoekendenhun aanvraag gemakkelijk online volgen via een persoonlijke Mijn-omgeving. Ditbiedt hen meer controle en transparantie over het proces. Bovendien kunnen jemedewerkers efficiënter communiceren met aanvragers door middel vanautomatische updates en meldingen, waardoor de algehele klanttevredenheid wordtverhoogd.

Hoe kan het gebruik van een digitaal urgentieproces mijn corporatie helpen?

Door ons volledig digitale proces te gebruiken, kunnencorporatiemedewerkers efficiënter werken en de bureaucratische rompslompverminderen. Het systeem automatiseert stappen zoals het ontvangen vanaanvragen, documentatiebeheer en communicatie met aanvragers, waardoor tijdwordt bespaard en processen transparanter worden.