Intranet e-books

Een benchmark voor intranetgebruik bij gemeenten

Benchmark: hoe doet onze organisatie het?

Welke factoren zijn relevant bij het laten slagen van de ambities achter een digitale werkplek? En wat heeft organisatiecultuur te maken met hoe zo’n digitale werkplek gebruikt wordt? Embrace onderzocht het intranetgebruik van zeven Nederlandse gemeenten en stelde een benchmark op. Het doel? Meer richting kunnen geven aan organisatieverandering, en doelstellingen op het gebied van verbondenheid, samenwerking en kennisdeling bereikbaarder maken.

We bekeken voor elke deelnemende organisatie hoe gebruikers zich op hun digitale werkplek gedragen. Dat deden we door digitale enquêtes af te nemen én gebruikersdata te analyseren. Door de resultaten van deze twee onderzoeksmethodes aan elkaar te koppelen, kregen we een helder beeld van wat ‘gemiddeld’ is, maar ook van de positieve en negatieve uitschieters.

We onderzochten onder meer de activiteit op het intranet, keken naar verschillen tussen functiegroepen en analyseerden het belang van voorwaarden als informatieafhankelijkheid, beschikbare tijd en sociale veiligheid.