Weer een mijlpaal: onze software is gedeponeerd en gecertificeerd!

Ok, het is misschien niet het meest sexy onderwerp. Desondanks is het wel weer een mijlpaal en zijn we best trots om dit te vermelden.

Onze software is bekroond met certificaat

Per vandaag (15 april 2014) is onze software namelijk opgenomen in het Software Borg Systeem. Alleen software die aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoet, kan worden opgenomen. Daarnaast is onze broncode gedeponeerd bij de IT Notaris.

Wat is het voordeel voor onze klanten?

Voor onze klanten ligt de meerwaarde van deze overeenkomst dat – doordat we een gebruikersovereenkomst hebben afgesloten met Software Borg – klanten het recht kunnen krijgen op de broncode van Embrace. Dit is eigenlijk een preventieve maatregel die rechtszekerheid geeft en een belangrijk onderdeel is van de informatiebeveiliging van onze klanten. Met dit recht is de continuïteit van Embrace altijd gewaarborgd, doordat organisaties in voorkomende gevallen over de broncode kan beschikken.

Waarom hebben we dit geregeld?

We merkten dat enkele organisaties en samenwerkingspartners hierom vroegen. Het gaat om een stukje extra zekerheid dat wij op deze manier bieden aan onze klanten.

Feestelijk moment

Het certificaat officieel uitgereikt aan Embrace door de IT notaris en Software Borg Stichting

Collega’s Embrace nemen het certificaat op kantoor in ontvangst: (v.l.n.r: Freddy Groen, Remco Rispens, Erik Dokter, Jorik Berkepas, Samir Yekhlef, Frank Smit, Peter Mooibroek, Wouter Nijenhuis en Bryan Dijksterhuis)

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.