Waarom zou je een social intranet willen?

Er is al veel geschreven over social intranetten. Artikelen waar beschreven staat waarom een social intranet bestaat, wat je ermee kunt en wat het oplevert. Uitgangspunt bij veel van die artikelen is meestal de organisatie.

Waarom moet de organisatie een social intranet? Wat levert het de organisatie op? Kernwoorden in deze artikelen zijn vaak samenwerken, kennisdelen, innovatie stimuleren, de klant beter bedienen en snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

Wat is de waarde voor de medewerker?

Uiteraard zijn dit belangrijke zaken bij een social intranet. Als er geen waarde voor de organisatie is, dan wordt er ook geen social intranet aangeschaft. Maar voor de medewerker zelf zijn er ook een aantal belangrijke aanleidingen om met een social intranet te willen werken en over die aanleidingen, zou ik het graag in deze blog willen hebben.

Exponentiële groei

We leven in een tijd waarin veranderingen snel gaan, heel erg snel zelfs. Een belangrijke oorzaak hiervan is exponentiële groei, te beginnen met de wereldbevolkingsgroei. Rond 1800 bevolkten 1 miljard mensen de aarde. Het duurde ruim een eeuw, tot rond 1927, voordat dat aantal verdubbeld was tot 2 miljard. In 2011 werd het aantal van 7 miljard bereikt en de prognose is dat we rond 2020 met 8 miljard zijn.

Naast dat het op sommige plekken erg druk wordt, heeft deze steeds sneller gaande (exponentiële dus) bevolkingsgroei enorme gevolgen gehad op de wereld om ons heen. Doordat er steeds meer mensen komen, komen er uiteraard ook steeds meer ‘slimme’ mensen. Mensen die iets nieuws verzinnen of iets bestaands kunnen verbeteren. Het tempo van vernieuwingen is ook exponentieel gestegen en gaan inmiddels zo hard dat niemand ze meer bij kan houden.

Veranderingen steeds sneller, maar verandervermogen blijft gelijk

Eddie Obeng, een Britse professor die zich bezighoudt met innovatie en ondernemerschap, heeft ook geconstateerd dat de veranderingen exponentieel toenemen. Tegelijk constateert hij dat het verandervermogen van de mens niet exponentieel meestijgt. Dat is een min of meer vlakke lijn. Ergens kruisen deze lijnen zich uiteraard en dat is het punt waar de veranderingen sneller gaan dan dat de mens zich kan aanpassen.

Volgens hem is dat punt al ruim 18 geleden bereikt. Hij noemt dit punt ‘midnight’ omdat dit omslagpunt (figuurlijk) stiekem midden in de nacht gebeurde, terwijl we allemaal sliepen.

Improviseren en experimenteren

In het verhaal van Eddie Obeng (te bekijken op de TED-site), heeft hij het er onder andere over dat de regels totaal veranderd zijn na ‘midnight’. Waar je voorheen nog de tijd had om nieuwe dingen te leren, je aan de nieuwe realiteit aan te passen en organisaties op tijd konden anticiperen, is na midnight die tijd voorbij. Tegen de tijd dat je iets nieuws geleerd hebt is het alweer achterhaald. Daarom kun je als professional eigenlijk alleen nog maar improviseren en experimenteren om je constant aan de nieuwe realiteit aan te passen.

Extra versneller: het internet

Een extra versneller in dit enorme tempo van veranderingen is de uitvinding van de computer en vooral van het internet geweest. Doordat informatie meer en meer ontsloten en steeds beter vindbaar wordt, hebben meer en meer mensen toegang tot informatie van over de hele wereld. De informatie uit een onderzoek van een wetenschapper uit Nieuw-Caledonië (ten oosten van Australië) is meteen na het publiceren van het onderzoek beschikbaar voor de wetenschapper uit New York, Hong Kong of Delfzijl.

Kennisniveau van mensen neemt toe

Doordat er steeds meer informatie openbaar beschikbaar komt, neemt het kennisniveau van die steeds maar groeiende bevolking ook toe, tenminste voor die mensen die slim gebruik willen en kunnen maken van alle beschikbare kennis. In die laatste zin zit voor mij de sleutel tot waarom professionals blij zouden moeten zijn met een social intranet, maar daarover verderop meer.

Wat is kennis?

In kennismanagement theorieën wordt de vraag “Wat is kennis?” soms beschreven in een soort formule:

K = I * (EVA)

Deze formule betekent Kennis = Informatie keer (Ervaring keer Vaardigheden keer Attitude). In deze formule staan de letters EVA tussen haakjes omdat dit eigenschappen van een persoon zijn, persoonlijke kenmerken die verschillen van persoon tot persoon.

Wat is mijn kennisscore?

Hoewel je normaal gesproken dit soort dingen niet over jezelf hoort te zeggen, heb ik geprobeerd mezelf te schalen op deze gebieden op een schaal van 1 tot 10 om een soort ‘kennisscore’ voor mezelf uit te rekenen.

Ik kom dan op de volgende uitkomst: K = 6 * (878) = 2688. Ik denk dat ik wel redelijk toegang heb tot informatie en enigszins mijn weg kan vinden in de enorme stroom aan informatie, maar ook weer niet spectaculair, dus ik geef mezelf een 6-je. Mijn ervaring heb ik ingeschaald op een 8. Ik zit inmiddels een jaar of 18 ‘in het vak’ dus heb zeker de nodige ervaring. Mijn vaardigheden heb ik ingeschaald op een 7 en mijn Attitude op een 8 omdat ik mijn werk superleuk vind en dus altijd mijn best wil doen.

Hoe zit het met professionals ‘na midnight’?

Tegenwoordig echter zijn er ook andere mensen op de wereld. Mensen die groot geworden zijn na ‘midnight’. Die mensen hebben een heel andere manier van omgaan met vraagstukken en kennis. Een voorbeeld is de Amerikaan Jack Andraka.

Wat is de kennisscore van Jack Andraka?

Jack verbaasde de wereld door in 2012 een prestigieuze prijs op de Intel International Science and Engineering Fair te winnen. Hij was toen 15 jaar. Hij won de prijs voor zijn onderzoek naar een detectiemethode voor het in een vroeg stadium opsporen van alvleesklierkanker.

Een goede vriend van zijn familie was overleden aan alvleesklierkanker en dat inspireerde hem om op onderzoek te gaan. Hij kwam erachter dat de meeste mensen dood gaan aan alvleesklierkanker, maar dat het eigenlijk een heel goed te behandelen vorm van kanker is, mits men er op tijd bij is. De klachten komen echter vaak pas als het al te laat is en daardoor sterft de meerderheid van de mensen bij wie alvleesklierkanker geconstateerd wordt.

Tijdens een biologie les op zijn school kwam er ineens een idee in zijn hoofd dat hij vervolgens verder is gaan onderzoeken met behulp van zoekmachines, online bibliotheken en databanken van ziekenhuizen. Toen hij ervan overtuigd was dat zijn idee kon gaan werken, heeft hij de samenwerking gezocht met een onderzoeksinstituut en heeft hij uiteindelijk samen met Johns Hopkins School of Medicine een testmethode ontwikkeld die 168 keer sneller 26.000 keer goedkoper (het kost 3 cent om een test te maken) en 400 keer gevoeliger is in het opsporen van alvleesklierkanker, dan de huidige gebruikte testmethoden.

Als ‘bijvangst’ spoort zijn test ook nog eens longkanker en eierstokkanker op, omdat die vormen dezelfde indicatoren produceren als alvleesklierkanker en zijn testmethode speurt naar deze indicatoren. Zijn testmethode heeft een trefzekerheid van meer dan 90% (tegen 70% met de oude methode) en werkt vergelijkbaar als een zwangerschapstest.

Er zal nog heel wat onderzoek naar gedaan worden voordat de test daadwerkelijk gebruikt gaat worden, maar wellicht kunnen we over een paar jaar iedere maand een teststrip bij de drogist halen om te testen of we één van deze vormen van kanker hebben.

Als ik dan de kennisscore voor Jack ga berekenen dan kom ik op K = 9 * (4910) = 3240, hoger dus dan mijn score. Hij scoort een 9 op informatie, doordat hij opgegroeid is na ‘midnight’ en geen andere wereld kent dan die van Google en Wikipedia. Een wereld waarin alles wat je weten wilt ergens wel beschikbaar is.

Hij scoort een 4 op ervaring. Hij was tenslotte nog ‘maar’ 15, was geen wetenschapper en had dus geen ervaring. Zijn vaardigheden zet ik op een 9. Het is uiteraard geen ‘normale’ jongen van 13 in een dozijn. Hij is uiterst intelligent en had een briljant idee. Zijn attitude zet ik op een 10 omdat hij door een persoonlijk drama uitermate gemotiveerd was.

Ervaring steeds minder belangrijk…

Uiteraard zijn de door mij gegeven cijfers volstrekt arbitrair, maar wat ik probeer te laten zien is dat ervaring volstrekt irrelevant aan het worden is in de wereld van nu, de wereld na ‘midnight’. Waar je als 40+-er (en ik ben er zelf zo één) voorheen op ervaring kon teren om het verschil te maken, is die tijd nu voorbij. Alles wat jij weet door je ervaring is al eens ergens gedeeld en dus beschikbaar voor anderen. En de jongere generatie weet ook nog eens heel erg goed hoe en waar die informatie te halen is.

Ik hoor de laatste jaren nogal wat 40-45-50 plussers die (na jaren trouwe dienst) hun baan verliezen en daarna moeite hebben met het vinden van een andere baan. Heeft dit te maken met een generatiekloof in de ‘world after midnight’? Is de 40-plusser dan iemand die vooral op ervaring drijft en zijn kennis zoveel mogelijk bij zichzelf wil houden? (want dat betekende voorheen immers macht en baanzekerheid) En is de pas-afgestudeerde dan iemand die net zo goed toegang heeft tot de kennis, enthousiast nieuwe kansen en mogelijkheden onderzoek en net zo gemakkelijk kennis deelt als hij haalt?

Weten waar je kennis en informatie haalt

Kennis, informatie en weten hoe en waar die te halen, worden meer en meer de belangrijkste tools voor iedere professional. Jezelf niet aanpassen aan de nieuwe realiteit (de world after midnight), betekent steeds vaker dat je wordt ingehaald. Met die stelling kom ik terug op de titel van deze blog, want een social intranet zou iedere professional moeten willen.

Social intranet als middel om je aan te passen aan de nieuwe realiteit

Een social intranet kan, mits goed gebruikt, een middel zijn om je aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het leren kennisdelen en kennis halen kan op een social intranet binnen een gesloten omgeving met vertrouwde collega’s plaatsvinden.

#durftevragenStel

eens een vraag als je een antwoord zoekt en kijk dan welke verrassende resultaten er uit soms onverwachte hoeken van je organisatie ontstaan. Denk eraan dat niemand houdt van mensen die alleen maar nemen, dus deel je eigen ervaring en kennis ook vrijelijk aan anderen. Daar wordt je zelf als professional beter van en alleen al daardoor wordt jouw organisatie ook nog eens een stukje beter.

Als professional ben je het aan jezelf verplicht om actief op zoek te gaan naar informatie en kennis, zowel intern als extern in de rest van de wereld. Er is zo ongelooflijk veel beschikbaar tegenwoordig en je kunt daar dus maar het beste je voordeel mee doen. Zoek actief naar ontwikkelingen in je vakgebied in de rest van de wereld, want wellicht heeft iemand uit Nieuw-Caledonië allang de oplossing gevonden voor jouw probleem, of die collega drie verdiepingen lager…

Dit artikel werd voor het eerst geplaatst op 07.07.2014

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.