Embrace bouwt aan de toekomst van jongeren

Wij vinden dat een organisatie de verantwoordelijkheid heeft iets terug te geven aan de maatschappij. Embrace is daarom een unieke samenwerking aangegaan met IMC Weekendschool. Een stichting die zich inzet voor jongeren uit achterstandswijken en hen helpt om te kunnen worden wie ze willen zijn. Door het beschikbaar stellen van ons social intranet brengen we een kleine trilling binnen deze mooie organisatie teweeg. We praten met Marion Weijman, operationeel directeur, Mark de Vries, jaarcoördinator en projectleider, en Elisa Kapetanovic, alumna en junior coördinator, over wat dit voor hen betekent.

Marion, wat is de IMC Weekendschool in jouw woorden?

“We zeggen altijd: ‘hier bouwen we aan de toekomst’. Wat we willen is dat al onze leerlingen gemotiveerd hun plek in gaan nemen in de samenleving. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je achtergrond is, als je in de toekomst maar gaat doen wat bij je past en waar jij je goed bij voelt.”

Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, wordt niet alleen door het onderzoeksteam van IMC Weekendschool onderschreven, ook alumna Elisa heeft dit zo ervaren:

“Mijn ouders dachten dat een beroep als advocaat het beste bij mij zou passen. Toen ik op de weekendschool kwam, sprak het vak Sterrenkunde mij enorm aan en al gauw was het duidelijk dat ik bèta vakgebieden geweldig vind. Door alles wat de weekendschool betekend had, zagen mijn ouders wegen voor mij open gaan. Bij grote studieloopbaankeuzes verwezen zij mij dan ook door naar mijn jaarcoördinator. Hij heeft mij in contact gebracht met een gastdocent. Ik heb toen tijdens een meeloopdag ervaren hoe het is om in de schoenen van een scheikundige te staan en hij gaf mij persoonlijk advies over mijn studiekeuze. Zonder de weekendschool was ik nooit biomedische wetenschappen gaan studeren en had ik nooit zo sterk achter mijn keuze gestaan.”

Een aantal feiten over de Weekendschool op een rij:

  • van iedere euro die je doneert, gaat 86 cent rechtstreeks naar de leerlingen. In vergelijking met andere goede doelen ligt dit percentage hoog;
  • op dit moment zijn er meer dan 1.100 leerlingen verspreid over 10 locaties;
  • er zijn bijna 2.100 oud-leerlingen en steeds meer daarvan leveren een belangrijke bijdrage aan de weekendschool;
  • in 2018 bestaat de weekendschool 20 jaar;
  • IMC Weekendschool is onafhankelijk van overheidssubsidies en dus volledig afhankelijk van sponsors en financiële bijdragen.

De weekendschool is sterk afhankelijk van haar netwerk. Elke locatie heeft een netwerk van ongeveer 12 partners. Mark is nog op zoek naar partners, zowel financieel als inhoudelijk (bijvoorbeeld als gastdocent), voor de locatie Groningen, zodoende kwam hij ook bij Embrace terecht:

“Tijdens de presentatie van Embrace zag ik direct kansen voor de weekendschool. Omdat we een versnipperde organisatie zijn – we hebben tien vestigingen en bijna iedereen werkt parttime – is het belangrijk om een samenwerkingsplatform te hebben. Ik heb dit initiatief aan een tiental collega’s voorgelegd om te peilen of er animo voor was. Veel collega’s zagen de meerwaarde om via deze weg in contact te komen met andere collega’s door het hele land en samen te werken, bijvoorbeeld door gezamenlijk lessen voor te breiden.”

Kennisdelen en samenwerken

“Eerder ging samenwerken veelal telefonisch of zagen we elkaar op één van de vier jaarlijkse teamdagen, nu kan dat op ieder gewenst moment via ons social intranet ‘Weekie’ (spreekt uit: Wiki). Alle lesmaterialen van de diverse vestigingen kunnen nu gedeeld worden op één centraal samenwerkingsplatform. We zijn nu bijna drie weken live en een grote groep collega’s is al druk bezig met kennisdelen en samenwerken.”

Marion benadrukt dat het maatschappelijk belang van de weekendschool juist in deze verharde samenleving groot is: “Het is nu nog veel harder nodig dan toen we startten in 1998. Niet alleen leren de jongeren over diverse beroepsmogelijkheden, ook ontwikkelen zij ‘social skills’. Door de weekendschool leren zij samenwerken, zichzelf presenteren en zijn ze zelfverzekerder. Het mooie werk wat we doen krijgen we voor elkaar met behulp van onze partners en vrijwilligers. Het social intranet van Embrace helpt ons weer een stapje verder. Weekie past bij onze organisatie: we zijn transparant en gericht op samenwerken.

Erik Dokter, directeur van Embrace, draagt IMC Weekendschool een warm hart toe: “Ik vind het belangrijk dat jongeren gelijke kansen krijgen. Wat de weekendschool voor kids doet spreekt mij daarom erg aan. Ik wil ook graag iets terug doen voor de maatschappij. Dit zet ik door in de bedrijfsvoering van Embrace. Ik vind dat als een bedrijf groeit, de verantwoordelijkheden naar de omgeving toe ook groeien. Wij geven jongeren kansen, zo hebben we altijd veel stagiairs, starters en werkt er iemand met een Wajong-uitkering bij ons. Het steunen van een goed doel als IMC Weekendschool past dus volledig bij Embrace.”

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.