Een nieuw WRV voor Entree

Qvision heeft verleden jaar Entree mogen verwelkomen als klant. Entree is een samenwerkingsverband van 20 woningcorporaties die samen ruim 90.000 woningen verhuren in 18 verschillende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Alle dienstverlening op het gebied van woonruimteverdeling en urgentie is door Entree uitbesteed aan Enserve, de specialist in woonruimteverdeling.

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en bijbehorende website zijn op 2 januari live gegaan. Dit was de eerste keer dat Qvision en Enserve de armen ineen hebben geslagen. Een leuke uitdaging, een optimale samenwerking met een eindresultaat waar wij trots op zijn!

Nieuwe features

Na het selectietraject is Qvision in april aan de slag gegaan met de voorbereidingen en kon de bouw in juli beginnen. Nu, een ruim half jaar later en een maand na livegang kijken we terug op een geslaagd project en een hoop nieuwe features die easyMatch nog gebruikersvriendelijker hebben gemaakt. Een aantal van deze features worden in dit artikel verder toegelicht.

Mailing versturen op basis van inschrijfnummers

De corporatiemedewerker kan een Excellijst, voorzien van inschrijfnummers, opvoeren in easyMatch en middels een e-mailtemplate hen een e-mail sturen. Deze e-mail is gekoppeld aan de ontvanger en is terug te vinden in accountgegevens van de ontvanger. Geen tijdrovende verzamelingen meer van e-mailadressen, maar snel en gemakkelijk een lijst genereren en de woningzoekenden en huurders voorzien van de gewenste informatie. Efficiënt voor de woningconsulent, prettig voor de huurders en woningzoekenden.

SMS functionaliteit en iCal

Eerder was het al mogelijk om de woningzoekende een SMS herinnering te sturen voor het bezichtigen van een woning. Nu is het ook mogelijk om de zittende huurder een sms te sturen zodra er een woningbezichtiging is ingepland. De zittende huurder kan zichzelf en de woning op deze manier optimaal voorbereiden op een bezichtiging.

Ook nieuw is het de mogelijkheid om de woningzoekende een ical bestand toe te sturen op het moment dat er een afspraak is bevestigd. De gemaakte afspraak wordt direct opgeslagen in zijn/haar digitale agenda. Ook wordt de afspraak vastgelegd in de agenda van de corporatiemedewerker(s).

Raamposter in plaats van makelaarsbrochure

De easyMatch implementatie bij Entree maakt het ook mogelijk om raamposters op A4 formaat te kunnen maken. De makelaarsbrochure (zoals wij deze kenden) komt hierbij te vervallen. De corporaties kunnen snel en gemakkelijk de raamposters opmaken, via de website downloaden, uitprinten en ophangen. Maar ook woningzoekenden kunnen op deze manier snel en in één oogopslag de woning zien plus de daarbij horende informatie tot zich nemen.

Relevantie – de ideale woning bovenaan

In 2017 is Relevantie live gegaan bij Maaskoepel, maar ook entree heeft voor deze manier van woonruimteverdeling gekozen.

Veel website maken gebruik van filters bij het woningaanbod. Door deze filters vallen veel relevante woningen voor de woningzoekende weg, terwijl een woning soms goed bij de woningzoekende kan passen. Door relevantie verdwijnt de scherpe lijn tussen de filter en de daadwerkelijk woonwens van de woningzoekenden en  worden woningen getoond die wellicht toch heel interessant zijn.

De woningzoekende kan zijn/haar woonwens opgeven door aan aantal vragen te beantwoorden. Op basis van deze vragen wordt bepaald welke geadverteerde woningen goed aansluiten bij de woonwens van de woningzoekende. Hierbij geldt dat Entree zelf bepaalt welke vragen zwaarder wegen en dus als een belangrijker zoekcriterium worden beschouwd. Op deze manier voldoen de woningen aan de woonwens van de woningzoekende, maar worden er ook woningen weergegeven die niet helemaal matchen maar, wellicht wel interessant kunnen zijn. De woningen worden getoond op basis van “meest relevant” tot “minst relevant”.

Resultaten

Doordat er woningen worden gepresenteerd die bij een filter zouden wegvallen, bestaat er een grotere kans dat een woningzoekende een woning vindt die bij hem/haar past. Maar niet alleen de woonwens is bepalend voor de relevantie, er wordt onder andere ook gekeken naar de kans die een woningzoekende maakt op het krijgen van een bepaalde woning. Relevantie wordt bepaald door de volgende onderdelen:

  1.     Woonwens;
  2.     Inkomen op basis van passend toewijzen;
  3.     Slaagkans;
  4.     Voorrangsregels.

Slaagkans

De Slaagkans wordt berekend op basis van zes niveaus en gepresenteerd als laag, gemiddeld of hoog. De slaagkans wordt alleen getoond bij passende woningen en wordt berekend op basis van de (oudste) registratiedatum van de inschrijving. Op basis van de opgebouwde data wordt de slaagkans steeds specifieker; hoe meer data er vergaard is, hoe nauwkeuriger de slaagkans wordt. De factor slaagkans zorgt ervoor dat een woningzoekende niet eerst een X aantal jaren hoeft te wachten totdat zij een geschikte woning zien. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de berekening steeds nauwkeuriger en worden er steeds meer woningen getoond waarbij de woningzoekende een reële kans om in aanmerking te komen.

Door relevantie worden er alleen relevante woningen getoond, die matchen op basis van de ingevulde vragenlijst, waarbij de kans groot is dat de woningzoekende de woning krijgt toegewezen. Deze aspecten maken relevantie uniek! De wensen van de woningzoekende worden gecombineerd met de wet- en regelgeving en hieruit volgt de meest passende woning. Daarbij zorgt het voor kwalitatief hoogwaardige reacties, vermindert het aantal weigeringen, daardoor leegstand en dus minder derving.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
Jurjan Scheper
Sales Manager
Jelte Korf
Business Development Manager