Whitepaper onderzoek social intranet: zijn organisaties er klaar voor?

Medio 2010 hebben wij in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd met als titel ‘Social intranet: zijn organisaties er klaar voor?’. Aan dit onderzoek hebben ruim 1000 (!) respondenten deelgenomen. Daarnaast zijn een tiental managers geïnterviewd.

Conclusies uit het onderzoek social intranet

Naar aanleiding van het onderzoek over social intranet kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • Een medewerker heeft gemiddeld de meeste kennis van social-media-applicaties als die geboren is na 1970, werkt in de profit sector en een hoog opleidingsniveau
  • Een medewerker heeft gemiddeld de minste motivatie om met social-media-applicaties te werken als die werkt in de non-profit sector en een laag opleidingsniveau heeft.
  • Opvallend is dat qua motivatie de verschillen erg klein zijn tussen generaties;
  • De Pragmatische Generatie, geboren tussen 1970-1985, is van alle generaties het meest gemotiveerd om te gaan werken met social-media-applicaties;
  • De Generatie Y, geboren tussen 1985-2000, heeft van alle generaties de meeste kennis van social-media-applicaties. Dit is niet heel verwonderlijk, gezien het feit dat deze generatie is opgegroeid met computers en internet;
  • Mensen die werkzaam zijn in de profit sector staan gemiddeld meer open voor socialmedia-applicaties dan mensen afkomstig uit de non-profit sector;

Whitepaper onderzoek social intranet

Meer achtergrondinformatie en overige resultaten kun je lezen in het whitepaper ‘Social intranet: zijn organisaties er klaar voor?‘.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.