5 valkuilen bij werken met Scrum

De reactiesnelheid op technologische veranderingen ligt ten grondslag aan dit succes. Als corporatie wil je bij de ontwikkeling van je digitale dienstverlening dan ook gemakkelijk meebewegen met de veranderende wereld om je heen. Dit vraagt om een ontwikkelmethodiek die anders is dan de oude, lineaire manier van softwareontwikkeling. Een iteratieve aanpak, waardoor je direct aanpassingen kan doen zonder dat het proces vertraagd. Een bekend voorbeeld van iteratief ontwikkelen is de Scrum-methode.

Traditionele organisaties die digitale middelen succesvol weten in te zetten, zijn tot 9% efficiënter en tot wel 26% winstgevender dan hun concurrenten (Westerman, Bonnet en McAfee in “Leading Digital”)

Werken met Scrum

Met Scrum werk je aan een minimale eerste versie van een product, waarna je op basis van feedback het product verder verbetert. Er worden geen functionaliteiten (wat moet de software kunnen), maar korte user stories (de ervaring van de eindgebruiker) beschreven. Verder wordt er gewerkt in sprints. Dit zijn korte periodes waarin ontwikkelaars aan een selectie van user stories werken. Aan het einde van de sprint liggen er tastbare resultaten die getest kunnen worden. De producteigenaar bepaalt welke user stories de meeste prioriteit hebben. Hierdoor heb je als corporatie grip op de ontwikkelingen en planning.

Ook starten met Scrum? Houd dan de volgende 5 valkuilen in je achterhoofd:

  1. Blijven denken in de oude werkmethoden

Laat een vooraf vastgesteld (functioneel) ontwerp los en vertrouw op het proces van het team.

  1. User stories zijn vaag

Wees zo concreet mogelijk bij het opstellen van user stories en laat niets aan interpretatie over. Gebruik daarom elke keer hetzelfde format. Zo voorkom je teleurstelling en vertraging.

  1. De producteigenaar kan geen prioriteiten stellen

Welk user story heeft prioriteit? Als dit niet wordt aangegeven (“alles moet af”), dan is het lastig om te bepalen wat eerst moet. Verwachtingen zijn praktisch niet te managen en werken volgens de Scrum-methode kan dan eigenlijk niet.

  1. De corporatie pakt niet de rol zoals zij die moet nemen en leunt te veel op de leverancier

Het succes van Scrum wordt in grote mate bevorderd door de betrokkenheid van de corporatie in het proces. De producteigenaar weet dan precies wat er speelt en er kan snel gereageerd worden op elkaar.

  1. De sprint review wordt gebruikt als goedkeuringsmoment

De producteigenaar is eindverantwoordelijk voor de voltooide user story en bepaalt dus wanneer deze af is. De belanghebbenden die aanwezig zijn bij de sprint review dienen dus feedback te geven, niet hun goedkeuring.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.