Verder kijken dan de data op een social intranet

Big data, een begrip met verschillende connotaties. De een wil er ver bij uit de buurt blijven, de ander ontvangt het met open armen. Of in de woorden van Peter Sondergaard, Senior Vice President van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gartner:

Waardevolle data

Big data is de olie en het analyseren ervan de verbrandingsmotor. Het principe big data passen wij ook toe op social intranet. Zie voor inspiratie hoe jij data op jouw intranet kan verzamelen de infographic poster ‘Social is the new normal’. Door data te analyseren krijg je inzicht in welke boodschappen aanslaan bij de gebruiker, hoe gebruikers met informatie omgaan, hoe het gebruik van intranet is en op welk tijdstip worden berichten het meeste gelezen. Je plaatst om die reden minder snel belangrijke berichten op vrijdag omdat dit de rustigste dag van de week is. En als je weet dat er op woensdag het meeste wordt gereageerd op berichten en dat 9.35 uur het drukste tijdstip van de dag is, wanneer plaats je jouw bericht dan? Precies, rond 9.15 uur op woensdag.

Statistiek vs. Ervaring

Maar is big data dan alles? Nee, we kijken graag verder dan die cijfers. Want cijfers zijn ook maar relatief. We moeten de mens achter de cijfers niet vergeten. Die is minstens zo belangrijk, zo niet, het meest belangrijk! Want wat zegt het nou dat er gemiddeld 238 microblogs per maand worden geplaatst? Dit betekent bijvoorbeeld dat 1 op de 4 gebruikers gemiddeld 1 bericht per maand plaatst. Statistisch gezien lijkt het dat maar 25 procent van de gebruikers actief is. In de realiteit blijkt dat er veel meer gebruikers informatie halen op het intranet. Dat zijn zogenoemde “passieve gebruikers”. Voor die mensen is het net zo belangrijk om te weten wat er speelt in de organisatie en om kennis eenvoudig te vinden en delen.

Organisatiecultuur

Daarnaast speelt organisatiecultuur een belangrijke rol. Voelen medewerkers zich vertrouwd om informatie te delen? Wordt kennisdelen toegejuicht binnen de organisatie? Staat men open voor feedback en verbinding? Het gedrag van medewerkers, maar juist ook van het MT is hierbij cruciaal. Welke rol pakt de directie? Hoe staan zij tegenover open communicatie? En geven zij het goede voorbeeld? Wat voor organisatie zijn wij en wat kunnen wij veranderen? In de blog ‘Wat is de rol van het managementteam op het social intranet? 3 praktijkvoorbeelden’ lees je meer over dit onderwerp.

Nieuwe manieren van denken

Hoe kan je deze informatie dan gebruiken binnen je organisatie? Data geeft een kijkje in hoe het social intranet wordt gebruikt. We moeten niet vergeten dat nog niet zo lang geleden social geen enkele of in ieder geval een veel kleinere rol had binnen de organisatie. Social is een beweging, een nieuwe manier van omgaan met zelfpresentatie (denk aan de boomverzorgers in het voorbeeld van gemeente Smallingerland), met elkaar (bijvoorbeeld de nieuwe samenwerkingen binnen S5 Agency World) en met hiërarchie (zoals de transparantie in processen bij Accolade). We zijn een weg ingeslagen die onomkeerbaar is. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. In plaats van de veranderingen te negeren of te weerhouden, omarm je de mogelijkheden die het biedt. Om elkaar te vinden en versterken, te waarderen en van elkaar te leren. Voor nieuwe manieren van samenwerking. Want samen moeten we het doen. Samen vormen we een nieuwe standaard.

Social
is
the
new normal

Embrace Change

Stap in de wereld van data en ontdek hoe het social intranet wordt gebruikt. Welke onderzoeksmethoden kan je inzetten bij het meten van gebruik? Leer van S5 Agency World, gemeente Smallingerland, woningcorporatie Accolade en Gezondheidscentrum Asielzoekers.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.