Veilig kennisdelen op samenwerkingsplatform

Het belang van online beveiliging is ongekend: steeds vaker hoor je dat belangrijke en gevoelige informatie is gelekt. Dat dit niet wenselijk is staat buiten kijf. Gesprekken die normaliter op de werkvloer worden gevoerd gaan steeds vaker digitaal, onder andere via whatsapp, mail of zoals bij onze klanten via een medewerkersplatform. Een van de belangrijkste voorwaarden voor die gesprekken is dat deze in een veilige omgeving plaatsvinden. Naast small talk, deel je ook kennis en werk je samen op een medewerkersplatform. Het is dan ook van groot belang dat je je veilig voelt in deze online omgeving.

Voorwaarden veilig kennisdelen

De belangrijkste twee voorwaarden om veilig kennis te delen zijn: een bedrijfscultuur waarin delen en vragen wordt gewaardeerd (je voelt je veilig om iets te delen) en een platform dat technisch goed beveiligd is (en het is veilig). Het samenwerkingsplatform van Embrace wordt steeds meer ingezet om processen te faciliteren, bijvoorbeeld bij het samenbrengen van kennis door een vraag aan de juiste persoon te koppelen of bij besluitvormingsprocessen. Een beveiligde omgeving waarin je met een gerust hart kan bijdragen, is voor Embrace zeer belangrijk.

Betrouwbare processen

De beveiliging is gegarandeerd doordat Embrace als organisatie haar processen voor haar klanten goed heeft geborgd. Dit komt tot uiting in diverse certificeringstrajecten die wij doorlopen en in continue screening van onze producten door externe partijen en security-tools. Een belangrijk traject hierin is de ISO 27001 certificering. Wij zijn dan ook super trots dat we vanaf 17 oktober officieel ISO 27001 gecertificeerd zijn! Het certificaat toont niet alleen aan dat we onze processen op orde hebben, ook dat onze mensen ‘aware’ zijn. Deze bewustwording nemen we dan ook mee in alle implementatieprojecten die we samen met klanten doorlopen, waardoor we meedenken en adviseren in het veilig inrichten van processen.

ISO 27001

De ISO 27001 certificering gaat over informatiebeveiliging en is een internationale standaard die richtlijnen geeft over hoe je dit procesmatig kan organiseren. Dit houdt in dat je processen inricht met als doel om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen. We realiseren dit door alle processen volgens het PDCA-principe (Plan Do Check Act) te structureren waardoor we ons continu blijven verbeteren. Dit is belangrijk omdat de wereld om ons heen, onze klanten en wij als organisatie doorontwikkelen. Op deze manier borgen we dat onze processen actueel en adequaat opgezet zijn én blijven.

Wil je meer informatie over online beveiliging of over wat we nog meer doen om jou een veilige omgeving te bieden? Neem dan contact op met Elise de Bruin.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.