Eerste corporatie succesvol live met de geïntegreerde producten van Qvision en Umbrella!

Het zal je maar gebeuren. Twee maanden voor de deadline van livegang. “We gooien de boel helemaal om”. Dat is niet iets wat je van je softwareleverancier wil horen. Toch gebeurde het bij Centrada, de woningcorporatie uit Lelystad.

Ondanks de belofte dat er aan de planning niets zou veranderen en de producten net zo goed of zelfs beter zouden werken, bleef het voor Centrada een erg spannende periode. Maar, het aloude gezegde ‘hard werken wordt beloond’ doet z’n eer aan. Afgelopen maandag was het moment namelijk daar: Centrada is, als eerste corporatie in Nederland, live met de geïntegreerde producten van Qvision en Umbrella!

Woonruimteverdeelsysteem, klantportaal, KCC én website in één

Iedere stap in het proces van woningzoekende tot en met huurder is nu gedigitaliseerd. Dit draagt niet alleen bij aan de klanttevredenheid, ook blijft de huurderving beperkt. Win-win dus. Online kunnen woningzoekenden en huurders zelf hun zaken regelen via de corporate website.

Door de integratie van het woonruimteverdeelsysteem met het KCC-portaal kunnen medewerkers de gegevens en acties van woningzoekenden inzien. Zodra de huur wordt opgezegd kan Centrada de advertentie opmaken zodat woningzoekenden kunnen reageren. Vanaf het moment dat een woning vrijkomt tot aan het verhuren, verloopt het proces digitaal via het vernieuwde platform.

Tevreden medewerkers

Wouter van den Berg, projectleider bij Umbrella, vertelt dat de klantcontactmedewerkers enthousiast zijn over hun nieuwe programma:

“Al voor livegang werd opgemerkt door de projectgroep dat Umbrella een echte verbetering is ten opzichte van het vorige systeem. Zo viel bijvoorbeeld op dat wanneer een huurder een reparatieverzoek indient voor een algemene ruimte, dit direct wordt getoond bij andere huurders van hetzelfde complex. Hierdoor weten huurders dat eraan wordt gewerkt en ontvangt de corporatie niet telkens hetzelfde verzoek. Ook zijn de klantcontactmedewerkers erg tevreden. Tijdens livegang waren er weinig vragen. Bovendien konden ze de software erg gemakkelijk eigen maken.”

Goede samenwerking van verschillende partijen

Perry van Herpen was, in de rol van projectleider en functioneel consultant van het woonruimteverdeelsysteem en de website met woningzoekenden portaal, erg nauw betrokken bij het implementatietraject. Hij ervaarde een positieve vibe tijdens het project:

“We hadden een duidelijke deadline, want de contracten van de vorige softwareleveranciers liepen af. Doordat afspraken wederzijds werden nagekomen, hebben we de deadline gered. Cegeka-dsa, Unexus, Umbrella, Qvision en Centrada hadden een open houding in de samenwerking. Er hing een prettige sfeer en we kregen de dingen gedaan. Tijdens livegang verliep alles soepel en dat is zeker te danken aan de goede samenwerking!”

Toekomst

Voor Qvision en Umbrella is dit nog maar de eerste stap in het volledig digitaliseren van de klantreis. Ook bij Centrada gaan we verder. De website wordt uitgebreid met multiweb, zodat je zelf een volledige website kan aanmaken, vormgeven en inrichten, en narrowcasting. Daarnaast worden dienstverleningsprocessen beter gestroomlijnd door het implementeren van een social intranet dat in verbinding staat met Umbrella. Taken worden dan vanuit de klantcontact software doorgezet naar het social intranet waar de tweede lijn het kan oppakken. Zo worden steeds meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en efficiënter ingericht. En dat in een paar maanden tijd!

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
Jurjan Scheper
Sales Manager
Jelte Korf
Business Development Manager