Maaskoepel verlengt contract Embrace Housing met 5 jaar

Vandaag heeft de intentieovereenkomst die Annemarieke van Ettinger-van Herk (Maaskoepel) en Martijn Weesjes (Embrace) vorig jaar ondertekenden vervolg gekregen: Maaskoepel heeft voor vijf jaar bijgetekend. Beide partijen kijken ernaar uit om Embrace Housing samen naar een hoger niveau te tillen.

Na een samenwerking van vijf jaar verklaarden Maaskoepel en Embrace elkaar vorig jaar november opnieuw de liefde. Inmiddels is het aantal woningzoekenden waarvoor Maaskoepel onder de naam WoonnetRijnmond bemiddelt in woonruimtes gestegen naar 188.000. Ook in de regio Rotterdam de woningnood duidelijk merkbaar. Daarom is het erg belangrijk dat het woonruimtebemiddelingsproces zo soepel mogelijk verloopt voor zowel de woningzoekende als de verhuurder. Dat betekent dat Embrace volop aandacht heeft en houdt voor de doorontwikkeling van Embrace Housing, hun woonruimtebemiddelingssysteem.  

Samen waarde toevoegen tijdens hoge woningnood

Woonruimtebemiddeling zorgt niet voor meer woningen. Wel kunnen Maaskoepel en Embrace gezamenlijk zorgen voor een rechtvaardige en transparante verdeling van de schaarse woningen. Voor Maaskoepel was Embrace een logische keuze, omdat ze het vertrouwen hebben dat Embrace de beste vertaling van technische ontwikkelingen in de markt biedt, zodat zij hun woningzoekende steeds beter kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar een woning.

Dat maakt de samenwerking een bijzonder waardevolle. Dit partnership staat in het teken van het delen van kennis en ervaring, zodat Maaskoepel en Embrace een beroep kunnen doen op elkaars expertise. Op deze manier kunnen zij, in co-creatie, samen waarde toevoegen voor woningzoekenden.

Zo dragen zij op een positieve manier bij aan de nijpende woningnood en voegen Maaskoepel en Embrace samen merkbaar meerwaarde toe.

Embrace Housing maakt woonruimtebemiddeling gemakkelijker voor Maaskoepel.
‘Wij kiezen voor Embrace, omdat wij het vertrouwen hebben dat zij de beste technische ontwikkelingen van de markt bieden’

Annemarieke van Ettinger-van Herk (directeur Maaskoepel)

Veilig en gemakkelijk inkomensgegevens delen

Een lichtend voorbeeld hiervan is de pilot voor het delen van inkomensgegevens via MijnOverheid, een project dat Maaskoepel en Embrace samen met Woonstad Rotterdam, de Belastingdienst, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Wieck Molendijk consultants uitvoert. Het doel is om de woningzoekende veiliger én gemakkelijker het inkomen te laten delen met woningcorporaties.

De eerste resultaten van de pilot E-inkomenstoets zijn zeer positief: niet alleen geeft maar liefst 80% van de gebruikers aan dat zij het delen van het inkomen via MijnOverheid gemakkelijk of zelfs erg gemakkelijk vinden, maar ook dat het een logische, vertrouwde en zekere verbetering van de toewijzingsprocedure is. “Doordat de gegevens via MijnOverheid gedeeld worden weet je zeker dat je niets fout doet”, aldus een woningzoekende.

Dankzij het delen van inkomensgegevens via MijnOverheid maken Maaskoepel en Embrace het de woningzoekende een stuk gemakkelijker.
‘Maaskoepel is de perfecte partner, omdat ze dicht op de woningzoekenden en woningcorporaties zitten’

Martijn Weesjes (CTO Embrace)

Met ambitie en vertrouwen de toekomst in

Embrace en Maaskoepel hopen samen meer van zulke belangrijke stappen in een service- en toekomstgericht woonruimtebemiddelingssysteem te zetten.

Embrace is een gevestigde naam in de corporatiesector als innovatieve speler met ruime technische kennis op het gebied van online dienstverlening. In dit partnership gaan we voor een van de meest innovatieve softwareoplossingen op de markt en deze blijven we samen actief doorontwikkelen.

De komende vijf jaar zullen dan ook gekenmerkt worden door een intensieve samenwerking, waarbij ambitie, vertrouwen en samen waarde toevoegen voor de woningzoekende hoog in het vaandel blijven staan.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.