Hoe betrek je medewerkers bij je organisatie? 7 adviezen

Weet je nog, een paar jaar geleden? Het spelletje Wordfeud had half Nederland in zijn greep. Misschien ging jij ook wel mee in de hype. ‘Medewerkersbetrokkenheid’ had je destijds een hoop punten opgeleverd. Maar ook buiten het beeldscherm van je smartphone heeft deze term veel waarde. Betrokken medewerkers zijn cruciaal voor het functioneren van je organisatie. Maar hoe betrek je mensen bij wat je doet en wie je bent? We geven je 7 adviezen.

Waarom is medewerkersbetrokkenheid zo belangrijk?

Betrokken medewerkers maken een organisatie sterker. Het zou zomaar kunnen dat je deze bewering al veel vaker voorbij hebt zien komen. Maar hoe werkt dat? Wat is precies de meerwaarde van medewerkersbetrokkenheid?

Betrokkenheid heeft concrete gevolgen

De afgelopen jaren is veelvuldig onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van medewerkers en het effect dat betrokken personeel op organisaties heeft. We laten je enkele conclusies zien, uit verschillende onderzoeken:

 • Bedrijven met betrokken medewerkers zijn 51 procent productiever
 • Vertrouwen in het management is een belangrijke factor bij medewerkersbetrokkenheid
 • Betrokken medewerkers melden zich minder vaak ziek
 • Betrokken medewerkers presteren 20 tot 28 procent beter dan niet-betrokken medewerkers

Toewerken naar een gezamenlijk doel

Medewerkers die ‘hart voor de zaak hebben’ – om er maar eens een fraai cliché in te gooien –  zijn te vertrouwen: ze doen niet zomaar iets, maar weten waarvóór ze het doen. Daarnaast verlaagt medewerkersbetrokkenheid de kans op onrust.

Betrokken medewerkers voelen zich een belangrijk onderdeel van een groep, en willen samen toewerken naar een zo goed mogelijk resultaat. Het belang van je organisatie telt ook voor hen. Is dat niet wat je het liefst wilt?

Betrokken medewerkers leveren betere prestaties

Medewerkers die oprecht betrokken zijn bij wat je als organisatie doet en wilt, hebben een positief effect op de prestaties van je hele organisatie. Ze hebben een betere werkhouding en zijn gemotiveerder. Daardoor werken ze beter én hebben ze meer oog voor klanten, cliënten of patiënten. Die zijn op hun beurt tevreden – een belangrijk ingrediënt voor succes als organisatie.

Medewerkersbetrokkenheid heeft concrete gevolgen.

Hoewel ‘betrokkenheid’ algauw een zweverige bijklank heeft, zijn de effecten ervan allesbehalve vaag. Concrete verbeteringen in zowel de productiviteit van medewerkers als de resultaten van je organisatie zijn gevolgen die je niet zomaar links laat liggen.

Hoe betrek je medewerkers bij je organisatie?

Betrokken medewerkers willen we natuurlijk allemaal, als het even kan. Daar is eigenlijk geen onderzoeksresultaat voor nodig. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich betrokken voelen bij wat je als organisatie doet, wie je bent en waar je heen wilt? We geven je 7 adviezen.

1. Geef medewerkers verantwoordelijkheid

Door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven, verhoog je hun betrokkenheid. Laat ze zelf ontdekken wat ze in zich hebben, en test ze tegelijkertijd. De kans is groot dat ze actief gaan samenwerken en anderen gaan aansturen en meetrekken.

Probeer af te stappen van micromanagement en te vertrouwen op je medewerkers. Zij zullen zich gewaardeerd voelen en merken dat hun werk invloed heeft. Misschien kiezen ze niet voor de aanpak die jij zelf in gedachten had, maar dat zou zomaar een positieve uitwerking kunnen hebben.

Bepaal zorgvuldig welke personen je meer verantwoordelijkheid geeft. Zoek uit welke medewerkers invloed hebben op hun collega’s, en gebruik hen als uithangbord. Leer ze kennen (zie ook tip 3) en gebruik ze als bron van informatie en ideeën.

Geef medewerkers verantwoordelijkheid.

2. Laat weten hoe het gaat met je organisatie

Lang niet elke organisatie is helder in het communiceren van resultaten, doelen en toekomstplannen. Wanneer medewerkers geen idee hebben hoe het met hun werkgever gaat en wat er precies zal gebeuren de komende tijd, ontstaat een afstand. Als een gevolg hiervan neemt hun betrokkenheid af. Gelukkig is dit eenvoudig te voorkomen.

Laat medewerkers weten wat er speelt. En doe dat regelmatig. Organiseer minstens één keer per maand een informatiesessie (bijvoorbeeld op vrijdagmiddag). Leg uit wat er de afgelopen maand goed ging, wat er minder goed ging en wat het plan is voor de komende maand. Geef mensen daarbij ook ruimte om met opmerkingen, vragen en ideeën te komen.

Vanzelfsprekend hoef je niet per se een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het kan ook via een digitale weg, zoals een intranet, nieuwsbrief of e-mail. Zolang je ervoor zorgt dat mensen niet in het duister tasten over hoe de zaken ervoor staan, hou je ze betrokken bij je organisatie. Meer over de specifieke rol van een managementteam op het social internet lees je in een artikel dat we eerder schreven.

3. Toon interesse in mensen

Niemand vindt het prettig om als nummer behandeld te worden. Medewerkers die merken dat hun leidinggevende, manager of directeur ook geïnteresseerd is in hen als persoon, voelen meer betrokkenheid. Zorg er daarom voor dat je je medewerkers leert kennen.

Wat heeft Anne van Marketing eigenlijk gestudeerd, en wat wil ze bereiken? En welke gekke sport deed programmeur Fabian ook alweer? Heeft dat nieuwe meisje nou een zelfgebreide trui aan? Door mensen te leren kennen en oprechte interesse te tonen, betrek je ze via jou bij je organisatie.

4. Breng medewerkers met elkaar in contact

Betrokkenheid heeft niet alleen te maken met de relatie tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Door je hele organisatie zouden mensen op verschillende niveaus verbondenheid met elkaar moeten voelen. Medewerkers die het goed met elkaar kunnen vinden, zitten beter op hun plek – en presteren daardoor meestal ook beter.

Mensen afdeling- en/of locatie-overstijgend laten samenwerken is een ideale manier voor het creëren van medewerkersbetrokkenheid. Als team ga je anders met een uitdaging om dan als individu. Saamhorigheid, teamgevoel, collegialiteit – allemaal positieve elementen die voort kunnen vloeien uit samenwerking. Deze elementen dragen uiteindelijk bij aan meer betrokkenheid bij het werk en bij de organisatie.

Wanneer mensen binnen je organisatie met elkaar in contact staan, zorgt dat niet alleen voor meer werkplezier. Medewerkers die een connectie hebben, gaan sneller kennis met elkaar delen, met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Zorg er daarom voor dat je communicatie tussen mensen mogelijk maakt. Dat kan face-to-face, maar ook via een digitale weg.

5. Bied leer- en ontwikkelmogelijkheden

Werkplezier, goede communicatie en persoonlijke aandacht zijn belangrijke factoren bij medewerkersbetrokkenheid. Een andere, misschien minder voor de hand liggende factor, is de mogelijkheid om te kunnen leren – op of via het werk.

Britse onderzoekers publiceerden enkele jaren geleden een uitgebreid onderzoek naar werknemersbetrokkenheid. Een case study uit dit onderzoek richt zich op de Europese IT-tak van het bedrijf Fujitsu Group. Deze organisatie ontdekte dat het, door op een meer toegankelijke manier leer- en ontwikkelmogelijkheden aan te bieden, de betrokkenheid onder werknemers aanzienlijk verhoogde.

Zijn er binnen je organisatie mensen met een gedeelde interesse? Geef ze de kans een groep te vormen. Door deze groepen een platform, (online) lesmateriaal of overlegruimte te geven, zorg je ervoor dat medewerkers zich gesteund voelen door jou als organisatie. Ze gaan zich op hun beurt ook meer inzetten voor de doelen die jij stelt.

Medewerkers die de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen in een richting die hen aanspreekt, raken vanzelf meer betrokken. En – niet onbelangrijk – met een beetje geluk worden ze door de nieuwe kennis ook nog beter in hun werk.

6. Vraag om feedback – en gebruik het!

Misschien wel de meest eenvoudige manier om mensen te betrekken bij je organisatie is door ze letterlijk om feedback te vragen. Dat kun je doen op verschillende manieren, en over allerlei onderwerpen. Je komt er zo achter wat er speelt onder medewerkers, maar geeft hen tegelijkertijd het gevoel dat hun mening telt.

Laat medewerkers regelmatig, bijvoorbeeld via je social intranet, een korte enquête invullen – desnoods anoniem. Belangrijk is wel dat je daadwerkelijk iets doet met de opmerkingen die je ontvangt. Wanneer medewerkers merken dat hun feedback serieus genomen wordt, vergroot dat hun gevoel van betrokkenheid.

7. Geef je medewerkers een podium

Goede interne communicatie is onmisbaar bij het creëren van betrokkenheid onder medewerkers. Dat betekent overigens niet dat je als organisatie alleen top-down communiceert. Wanneer je een goed communicatieplatform hebt, is het zaak dit volop te benutten. Het is dé plek om iedereen binnen je organisatie de kans te geven van zich te laten horen.

Laat medewerkers online discussies starten of ideeën delen. Op het moment dat anderen hierop reageren, ontstaat op natuurlijke wijze interactie. Je brengt mensen met elkaar in contact, maar brengt via je medewerkers ook je bedrijfscultuur op de voorgrond.

Heeft iemand binnen je organisatie iets bijzonders meegemaakt of gepresteerd? Schenk hier aandacht aan. Het kan werkgerelateerd zijn, maar net zo goed een privégebeurtenis – van het behalen van een certificaat tot het krijgen van een kind. Positieve aandacht motiveert mensen.

Geef je medewerkers een podium.

Aan de slag!

Hoewel het geen kwestie is van twee weken, is het zeker geen onmogelijke missie om medewerkers te betrekken bij je organisatie. Je kunt het doen door:

 • Ze verantwoordelijkheid te geven
 • Duidelijk te communiceren
 • Oprechte interesse te tonen
 • Contact tussen medewerkers mogelijk te maken
 • Mensen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen
 • Te vragen om feedback
 • Medewerkers de kans te geven zich te laten zien

Medewerkersbetrokkenheid kun je op talloze manieren creëren. Het scheppen van verbinding tussen mensen binnen je organisatie is hierbij cruciaal. Het komt uiteindelijk grotendeels neer op persoonlijke aandacht en op de bereidheid te investeren in medewerkers. Uiteindelijk betaalt zich dat dubbel en dwars terug.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
Inez de Jong
Accountmanager
Ingrid Vrieling
Accountmanager
Rutger de Vries
Accountmanager