Het belang van online beveiliging voor Umbrella

Met trots kunnen wij melden dat Umbrella per 17 oktober officieel ISO 27001 gecertificeerd is! Daarmee bewijst Umbrella opnieuw dat wij veel belang hechten aan het veilig opslaan en beheren van data voor klanten. Het certificaat toont aan dat Umbrella een helder en daadkrachtig beleid voor informatiebeveiliging heeft.

Zorgvuldig omgaan met klantgegevens

Voor onze klanten is informatiebeveiliging erg belangrijk. Umbrella bestaat uit verschillende dienstverleningsportalen voor klanten en medewerkers van woningcorporaties. Deze applicaties verwerken veel privacy gevoelige data, zoals persoonlijke- en financiële gegevens. Wij willen onze klanten zekerheid geven dat er zorgvuldig met hun gegevens en informatie wordt omgegaan. Om daad bij woord te voegen zijn we diverse certificeringstrajecten aangegaan, waaronder de ISO 27001.

ISO 27001

De ISO 27001 certificering gaat over informatiebeveiliging en is een internationale standaard die richtlijnen geeft over hoe je dit procesmatig kan organiseren. Dit houdt in dat je processen inricht met als doel om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen. We realiseren dit door alle processen volgens het PDCA-principe (Plan Do Check Act) te structureren waardoor we ons continu blijven verbeteren. Dit is belangrijk omdat de wereld om ons heen, onze klanten en wij als organisatie doorontwikkelen. Op deze manier borgen we dat onze processen actueel en adequaat opgezet zijn én blijven.

Blij met certificering

We zijn blij met het zichtbare resultaat van de certificering. Het laat zien dat wij conform de relevante wet- en regelgeving ontwikkelen. Toch hebben wij als organisatie een grotere ambitie dan de norm voorschrijft. We willen onze klanten meer bieden op het gebied van informatiebeveiliging. Dat laten we zien door bijvoorbeeld onze producten continu te laten screenen door externe partijen en security-tools. Daarnaast bieden we klanten extra dienstverlening waarmee we veiligheid in de omgevingen waarborgen. Daarmee hebben we nog meer zekerheid op maximale beveiliging, wat een grote meerwaarde voor onze klanten is.

Wil je Embrace liever van binnen bekijken? 

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag het onze specialisten!
No items found.